Klauzula informacyjna

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych (RODO) określa szereg konkretnych wymogów, które chronią przetwarzanie danych osobowych - są to "prawa do prywatności".

Twoje prawa do prywatności w RODO

  • Możliwość przenoszenia danych osobowych

Użytkownik może w każdej chwili zażądać przesłania swoich cyfrowych danych osobowych w formie umożliwiającej ponowne wykorzystanie tych danych lub przekazanie ich innej organizacji.

  • Prawo do bycia zapomnianym

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych (lub swojego dziecka) w następujących przypadkach: jeśli nie są już potrzebne, jeśli cofniesz zgodę na wykorzystanie, jeśli twoje dane osobowe zostaną bezprawnie przetworzone, ponieważ Twoje dane zostały zapisane na dłużej niż to konieczne i jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 16 lat.

  • Dostęp

Masz prawo zapytać, jakie dane o Tobie posiadamy i poprosić o ich dostęp.

  • Sprostowanie i zakończenie

Masz prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub do uzupełnienia swoich danych osobowych.

  • Ograniczenie przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w określonych sytuacjach: w przypadku potencjalnie nieprawidłowych danych, nielegalnego przetwarzania, niepotrzebnych danych oraz w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  • Sprzeciw wobec automatycznego podejmowania decyzji i profilowania

Zawsze masz prawo sprzeciwić się tak zwanemu marketingowi bezpośrednim i profilowaniu w celach marketingowych.

  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Jako administrator danych osobowych, Compass Group odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
W przypadku wszystkich wniosków, pytań i skarg dotyczących przetwarzania danych lub praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD) w Compass Group.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu jednego miesiąca, z zastrzeżeniem wyjątkowych okoliczności.

e-mailem: info@compass-group.pl

telefon: 22 463 44 00

drogą pocztową: Compass Group Poland Sp. z o. o.

Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Polska

Poza wyjątkami dozwolonymi przez prawo, żadna z tych usług ani interwencji nie jest obciążana żadnymi kosztami.

Skarga do organu ochrony danych (PUODO)

Jako osoba, której dane dotyczą, zawsze możesz wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorującego prywatność. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

OK Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności i polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.