Kontakt
Compass Group Poland Sp. z o.o.

ul. Jana Olbrachta 94

01 - 102 Warszawa

 

tel: +48 (22) 463 44 00

fax: +48 (22) 463 44 44

info@compass-group.pl

KRS 0000046167

Sąd Rejonowy dla m/st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

NIP 526 020 78 64

Regon 010581199

Numer Rejestrowy BDO 000104009

Kapitał Zakładowy: 9 489 646,10 zł

 

 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Maria Hryniewicz-Wilczopolska

iodo@compass-group.pl

 

Compass Group Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01 - 102 Warszawa