Misja

Dostarczamy usługi najwyższej jakości biorąc pod uwagę płynące z tego korzyści dla naszych klientów i pracowników.

Cel, jaki sobie postawiliśmy to osiągniecie i utrzymanie pozycji lidera wśród dostawców usług żywienia zbiorowego i usług wspierających. Słyniemy ze smacznych posiłków, które są dopasowane do potrzeb klientów, świetnej obsługi oraz wspaniałej załogi tworzonej przez naszych zaangażowanych pracowników. Nasza działalność ma przede wszystkim urozmaicić pracownikom ich codzienne przerwy w pracy i sprawić, że ich cały dzień będzie pełen ciekawych smaków i dobrej energii.

Otwartość, Zaufanie i Uczciwość

Wyznaczamy najwyższe standardy etyczne i zawodowe. Chcemy, by nasza współpraca opierała się na szczerości, szacunku, sprawiedliwości oraz zaangażowaniu w otwarty dialog i jawność.

Pasja oznaką jakości

Jesteśmy bardzo zaangażowani w dostarczanie jak najlepszej żywności i usług gastronomicznych; jesteśmy dumni, że codziennie udaje się nam to osiągnąć. Chcemy powielać nasze sukcesy, uczyć się na błędach i tworzyć nowe koncepcje, rozwiązania oraz procedury, które pozwolą nam się doskonalić i odgrywać rolę lidera na naszym rynku.

Odpowiedzialność

Grupa Compass jak i każdy z osobna bierze odpowiedzialność za swoje działania. Codziennie staramy się wywierać pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia naszych klientów, społeczności w których działamy oraz świat w którym żyjemy.

Sukces w sile zespołu

Zachęcamy do indywidualnego podejścia, ale pracujemy jako zespół. Cenimy sobie wiedzę, indywidualizm i wkład wszystkich współpracowników, którzy wspierają się nawzajem i wymieniają dobrymi praktykami, aby wspólnie osiągać zamierzone cele.

Mogę, więc to zrobię - pod warunkiem, że działam bezpiecznie

Stosujemy pozytywne podejście do nadarzających się okazji i wyzwań z którymi się stykamy.

Nasze wartości

Na pierwszym miejscu stawiamy dobro naszych klientów i pracowników. To dla nich jesteśmy liderem w zakresie usług gastronomicznych.