Klauzula informacyjna Social Media

Zasady ochrony prywatności danych osobowych gromadzonych w związku z działaniem fanpage COMPASS GROUP POLAND w serwisie społecznościowym Facebook.

1. Administratorzy

Compass Group Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94 (dalej Compass) jako operator fanpage COMPASS GROUP POLAND w serwisie społecznościowym Facebook.

oraz

Facebook Ireland Ltd z siedzibą w 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, dalej „FB”, jako operator serwisu społecznościowego Facebook.

Współpraca pomiędzy Compass a FB odbywa się zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie (https://www.facebook.com/legal/terms).

2. Jak zbieramy dane osobowe?

Compass przetwarza Twoje dane w momencie, gdy odwiedzasz fanpage oraz wchodzisz w interakcję zostawiając komentarz, reagując na udostępnione treści lub wysyłając wiadomość prywatną. Twoja interakcja może być również widoczna dla innych użytkowników FB.

Compass przetwarza także dane statystyczne udostępnione przez FB za pomocą narzędzia Facebook Insights. Są to statystyki informujące nas w jaki sposób użytkownicy reagują na udostępnione przez nas treści oraz przekazują dane dotyczące grupy odbiorców. Generowane są przez FB za pomocą plików cookies, które umieszczane są na urządzeniu z którego odwiedzasz nasz fanpage. Pliki te zawierają indywidualny przypisany do konta użytkownika, który odczytać może wyłącznie FB. Aktywne są przez okres dwóch lat, chyba że zostaną wcześniej usunięte. FB może zbierać informacje za pośrednictwem plików cookies o osobach, które nie mają konta na serwisie społecznościowym Facebook. Pliki cookies umieszczone na Twoim urządzeniu w związku z wizytą na naszym fanpage mogą być wykorzystane przez FB na potrzeby statystyczne oraz marketingowe innych podmiotów niż Compass. Więcej informacji dotyczących zasad stosowania plików cookies znajdziesz w pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

 

 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Compass przetwarza dane osobowe w celu:

  • obsługi fanpage oraz komunikacji z osobami, które go odwiedzają, w szczególności poprzez odpowiedzi na pytania zadane w prywatnych wiadomościach;
  • analizy danych statystycznych w celu skuteczniejszego kierowania treści do grona odbiorców.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku świadczenia usług na żądanie użytkownika fanpage (w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na reakcje użytkowników, komentarze oraz wiadomości prywatne);
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku przetwarzania statystyk dotyczących użytkowników naszego fanpage – w celu optymalizacji jego działalności oraz zwiększenia grona odbiorców, co stanowi nasze prawnie uzasadnione cele.

FB przetwarza dane osobowe w celach wskazanych w polityce prywatności, która dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

4. Transfer danych.

Twoje dane osobowe, które zostały zgromadzone w związku z wizytą na naszym fanpage mogą być przekazane przez FB poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA. Zasady przekazywania danych przez FB do krajów trzecich są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

5. Zarządzanie zbieraniem danych osobowych

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jako użytkownik Facebooka masz możliwość zmiany zakresu gromadzonych danych na naszym fanpage poprzez ustawienia preferencji reklam (https://www.facebook.com/ds/preferences/#_=_). Ponadto możesz ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies poprzez ustawienia preferencji przeglądarki, którą wykorzystujesz do odwiedzenia naszego fanpage.

6. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw skontaktuj się:

  • z FB za pomocą danych kontaktowych wskazanych na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/ (na dole strony);
  • z Compass poprzez przesłanie wiadomości na adres iodo@compass-group.pl . Jeżeli prześlesz do nas wnioski dotyczące przetwarzania statystycznych danych udostępnionych za pomocą narzędzia Facebook Insights prześlemy je do FB z uwagi na brak technicznych możliwości ich rozpatrzenia.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.