Pawlikowice k. Łodzi, łódzkie

Pracownik kuchni

Miejsce pracy: Pawlikowice 155 (restauracja pracownicza)

Praca od poniedziałku do piątku na 2 zmiany w godz. 6.00-14.00 i 18.00-2.00.

Opis stanowiska:

• Obsługa klienta - nakładanie i wydawanie posiłków,

• Dbanie o czystość na miejscu pracy,

• Proste zadania w kuchni (pomoc przy przygotowaniu potraw, kanapek, sałatek),

• Wsparcie w zmywalni naczyń.

Wymagania:

• Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Oferujemy:

• Bezpłatne posiłki pracownicze,

• Prywatną opiekę medyczną,

• Ubezpieczenie na życie,

• Kartę Multisport,

• Przyjazną atmosferę pracy,

• Możliwość rozwoju zawodowego popartego szkoleniami wewnętrznymi,

• Zatrudnienie w stabilnej, międzynarodowej firmie,

• Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie z możliwością przejścia na umowę o pracę już po pierwszym miesiącu pracy!

 

Zgody na udział w procesie rekrutacji

Składając CV wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Compass Group Poland danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe ujęte w Twoich dokumentach aplikacyjnych, również te które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Dodatkowo prosimy o nieumieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych, to jest informacji o: Twoim stanie zdrowia, niepełnosprawnościach, poglądach politycznych lub religijnych oraz innych danych określonych w art. 9 RODO. Zgodnie z przepisami nie mamy podstawy do przetwarzania takich informacji o Tobie bez Twojej wyraźnej zgody lub gdy przepis nam na to nie pozwala. W związku z tym nie będziemy rozpatrywać aplikacji, które zawierają takie informacje, chyba, że wyrazisz na to odrębną zgodę.

W Twoich dokumentach aplikacyjnych są ujęte dane osobowe szczególnej kategorii?
Dopisz w swoich dokumentach wyraźną zgodę na ich przetwarzanie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (np. informacja o stanie zdrowia) zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Compass Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olbrachta 94, 01 – 102 Warszawa w celu udziału w procesie ubiegania się o zatrudnienie.


Chcesz byśmy pamiętali o Tobie podczas przyszłych procesów rekrutacji?
Dopisz w swoim CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach ubiegania się o zatrudnienie.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Compass Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olbrachta 94, 01 – 102 Warszawa, w celach udziału w przyszłych procesach ubiegania się o zatrudnienie.

Informujemy, że Administratorem Twoich danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Compass Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.
Pełna klauzula informacyjna do celów rekrutacji jest dostępna na stronie https://www.compass-group.pl/klauzula-informacyjna-dot-rekrutacji

Zainteresowany?
Wyślij swoją aplikację
tutaj
lub na adres praca@compass-group.pl
Zobacz inne oferty z regionu:
łódzkie